World of Warcraft یک بازی نقش آفرینی آنلاین چند نفره است و تعداد بالایی بازیکن همزمان با هم بازی میکنند که در سال 2004 توسط Blizzard Entertainment منتشر شد. این چهارمین بازی منتشر شده در دنیای فانتزی وارکرفت است .