برای فروش گلدهای خود در تمامی ریلم های سرور اروپا فرم زیر را تکمیل نمایید :

“بلیزارد پلیرز” — بلیزارد پلیرز

برای فروش گلدهای خود در تمامی ریلم های سرور کلاسیک-اروپا فرم زیر را تکمیل نمایید :

“بلیزارد پلیرز” — بلیزارد پلیرز